Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

MUZEUM OBCE JEZERNICE aneb Co všechno odvál čas...

Vše začalo nápadem vytvořit v obci výstavu či stálou expozici o životě našich předků. Důvodem je skutečnost, že většina našich občanů už neví, jak se v Jezernici žilo třeba v první polovině 20. století. Pro představu, nejen jim, může nyní posloužit naše malé obecní muzeum. Dalším cílem je snaha zachránit alespoň něco z dochovaných věcí dříve, než při modernizaci nemovitostí úplně zmizí. Muzeum jsme umístili do nevyužité obecní místnosti v 1. patře nad poštou.

Tvůrci muzea, manželé Antonín a Helena Jemelkovi a paní Milada Kotíková, během jara shromáždili od občanů dochované historické předměty a z nich vytvořili velmi zajímavou expozici, která byla slavnostně otevřena při příležitosti dožínek Místní akční skupiny Moravská brána, konaných v Jezernici v sobotu 23. 8. 2014.

Muzeum by mělo být živým prostorem, který bude občanům sloužit v průběhu celého roku k setkávání. Některé části stálé expozice budou obměňovány podle aktuálního ročního období nebo při příležitosti různých výročí či akcí v naší obci.

Velký dík patří spoluobčanům, kteří zapůjčili předměty do muzea, a především jeho třem tvůrcům, kteří muzeu věnovali mnoho času i úsilí a s nadšením a s láskou pro nás připravili tuto expozici s názvem „Co všechno odvál čas“.

A co odvál? Malou skromnou vesnickou kuchyňku s kredencí, lavičkou, na které sedí stařenka a podřimuje. Na zdi visí polička s hrnečky a uprostřed stojí kuchyňský stůl se starou petrolejovou lampou. U stolu se jedlo, besedovalo, četlo a drhlo se peří nebo vyšívalo. Každá dívka si pečlivě chystala svou výbavu. Spalo se na dřevěné posteli s vysokým slamníkem, naplněným cepovou slámou. Nejkrásnější kousky porcelánu a skla byly vystaveny ve skleněném příborníku v jizbě, kam se chodilo jen málokdy. Naškrobené a vyžehlené prádlo bylo pečlivě urovnáno ve staré komodě. Čas odvál také některá poctivá řemesla jako mlynáře, kováře, řezníka, koláře, stoláře nebo ševce. Úmorná práce na poli s kosou, srpem, hráběmi, cepem a koňským či kravským povozem je také minulostí. Někteří z vás, dříve narozených, na tu dobu babiček a prababiček jistě vzpomínají, tak si ji přijďte připomenout, protože co neodvál čas – to jsou vzpomínky.

Výstava je otevřena nepravidelně, při obecních akcích nebo po dohodě.

Kontakt: Ant. Jemelka - tel. 602 683 886 , starostka - tel. 606 721 369.

PRŮVODCE

VÝZNAMNÍ RODÁCI Z JEZERNICE - publikace

Srdečně vás zveme!

 


VŮNĚ KADIDLA - výstava historických liturgických předmětů a textilií zahájena 29. 5. 2016, trvá do listopadu. 

Otevřeno v neděli 5. 6. 2016 od 14 do 16 hodin.

Poté po domluvě s p. Jemelkou, tel. 602 683 886 

PLAKÁT 


 

Stránka

Slavnostní otevření muzea 23.8.2014

Slavnostní otevření muzea 23.8.2014

Slavnostní otevření muzea 23.8.2014

Slavnostní otevření muzea 23.8.2014

Slavnostní otevření muzea 23.8.2014

Slavnostní otevření muzea 23.8.2014

Slavnostní otevření muzea 23.8.2014

Slavnostní otevření muzea 23.8.2014

Slavnostní otevření muzea 23.8.2014

Slavnostní otevření muzea 23.8.2014

7.10.2014 Spolek dam z Týna nad Bečvou

7.10.2014 Spolek dam z Týna nad Bečvou

17.10.2014 ZŠ Sluníčko, třída Mgr. Marcely Richterové

17.10.2014 ZŠ Sluníčko, třída Mgr. Marcely Richterové

6.11.2014 ZŠ Jezernice v muzeu

6.11.2014 ZŠ Jezernice v muzeu

11.11.2014 historik PhDr.Gustav Vožda, bývalý ředitel Muzea Komenského v Přerově

11.11.2014 historik PhDr.Gustav Vožda, bývalý ředitel Muzea Komenského v Přerově

21.11.2014 manažeři MAS Moravská brána

21.11.2014 manažeři MAS Moravská brána

23.11.2014 paní Marie Zemánková s rodinou

23.11.2014 paní Marie Zemánková s rodinou

Velikonoce 2015 v muzeu obce

Velikonoce 2015 v muzeu obce


Stránka