Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

SOUČASNOST OBCE

Jezernice leží v Olomouckém kraji, v okrese Přerov, 4 kilometry severovýchodně od Lipníka nad Bečvou, v Moravské bráně, která je na severu lemována Oderskými vrchy a na jihu Hostýnskými vrchy. Obec je vesnicí ulicového typu. Rozkládá se na obou březích Jezernického potoka, pravobřežního přítoku řeky Bečvy. Leží v nadmořské výšce 259 metrů, má 650 obyvatel a katastrální území o rozloze 928 ha. Součástí obce je osada Přední Familie. První písemná zpráva o obci pochází z roku 1353. 

Jezernice je obcí s kvalitní infrastrukturou. Nachází se zde podací pošta, mateřská a základní škola (1. – 5. ročník), Dům kultury a sportu s hospůdkou otevřenou v zimním období, sportovní areál s letní hospůdkou, jedna hospoda s celoročním provozem a obchod se smíšeným zbožím. Obec je kompletně plynofikována a má jednotný vodovod. V letech 2014 - 2015 byla vybudována jednotná kanalizace a mechanicko biologická čistírna odpadních vod s kapacitou 800 EO. 

V obci je Wienerberger cihelna Jezernice, spol. s r.o., a sídlí zde Agrochov Jezernice, a.s.

Jezernice je členem mikroregionu Lipensko a Místní akční skupiny Moravská brána. Kulturní život obce vytvářejí zejména spolky: Sdružení dobrovolných hasičů, TJ Sokol, Český červený kříž, Farní rada, zahrádkáři, myslivci a včelaři.

Tradiční akce:

 • plesy (Sokol, zahrádkáři, myslivci, OÚ)
 • dětský karneval a Šibřinky (KRPŠ)
 • bruslení ve Figuře (SDH)
 • vodění medvěda (SDH)
 • sběr starého železa (SDH)
 • sběr starého papíru (ZŠ a MŠ)
 • pálení čarodějnic (KRPŠ)
 • Dětský den (KRPŠ)
 • ukončení prázdnin (SDH)
 • různá sportovní klání (SDH, Sokol)
 • keramické dílny pro veřejnost (ZŠ a MŠ)
 • divadelní představení (ČČK)
 • Mikulášská nadílka a vánoční jarmark (ZŠ a MŠ)
 • vánoční výstava (ČČK) aj.

Obecní úřad vydává zpravodaj Jezeráček. Hody se v obci konají v listopadu na sv. Martina. 

OBECNÍ SYMBOLY

ZNAK: V zeleno-stříbrně vlnitě děleném štítě, nahoře vyrůstající tři zlaté orobince s listy, dole dvě modrá vlnitá břevna. 

PRAPOR: List tvoří tři vodorovné pruhy, zelený, vlnitý bílý se třemi vrcholy a dvěma prohlubněmi a zvlněný modrý. Ze středního vrcholu a prohlubní bílého pruhu vyrůstají tři žluté orobince s listy. Zvlněný pruh má tři vrcholy a dvě prohlubně. 

   znak a vlajka

Památky a zajímavosti:

 • Jezernické viadukty - technická památka a stavební zajímavost na Severní dráze císaře Ferdinanda je monumentální, 10 m vysoký železniční viadukt se 42 oblouky, z nichž 30 má světlost 6,5 m. Celková délka přemostění je 407 m. Současná podoba viaduktů pochází z roku 1873, kdy byla v tomto úseku vybudována druhá kolej. Původně, při vzniku trati mezi stanicemi Lipník nad Bečvou-Bohumín v roce 1847, stál na místě současného jezernického viaduktu cihlový most, pro druhou kolej byl přistavěn most kamenný. V letech 1999 - 2001 prošly viadukty rozsáhlou rekonstrukcí, která umožnila zvýšení nápravového tlaku železničních vozidel na 22,5 t. Nosnou funkci po rekonstrukci zajišťuje železobetonová klenba, zatímco původní cihlová klenba a vyzdívka plní roli původního historického vzhledu. Při rekonstrukci byl kladen velký důraz na zachování původního vzhledu. Proto jsou na pohledové plochy použity původní materiály nebo materiály velmi podobné (např. cihly na stavbu kleneb byly dovezeny z Německa). 
 • Pomník Svobody s bystou T.G. Masaryka, vybudovaný v roce 1938, k 20. výročí samostatnosti Československa
 • Socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1835, u domu č. p. 158, se signaturou J. T.
 • Kostel sv. Martina z 15. století.
 • Kamenný kříž naproti č.p. 31
 • Přední Familie - ornitologicky velmi bohatá a zajímavá nivní lokalita; přilehlý úsek řeky Bečvy je místem výskytu kriticky ohrožené ryby hrouzka Kesslerova.

Do vesnice můžete přijet autem po silnici směrem od Lipníka nad Bečvou nebo od Hranic, nepřehlédnutelným orientačním bodem vám budou Jezernické viadukty, které jsou vstupní branou do obce.

zeměpisná šířka: 49° 32‘ 28‘‘, zeměpisná délka: 17° 37‘ 53‘‘

 


 

JEZERNICE (1353 - 2013)

Publikace vydaná k 660. výročí od první písemné zmínky o obci

 


 

 

 

Stránka

Železniční viadukty

Železniční viadukty

Pohled z ptačí perspektivy

Pohled z ptačí perspektivy

Jezernice

Jezernice

Obecní úřad s mateřskou školou

Obecní úřad s mateřskou školou

Základní škola

Základní škola

Kostel sv. Martina

Kostel sv. Martina

Kostel v lednu 2012

Kostel v lednu 2012

Dům kultury a sportu

Dům kultury a sportu

Hasičská zbrojnice

Hasičská zbrojnice

Pošta

Pošta

Na komíně u Fojtíků

Na komíně u Fojtíků

Maskot obce Jezerníček

Maskot obce Jezerníček


Stránka