Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

logoFinanční příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje 2013 v celkové výši 12.000 Kč určený k částečné úhradě výdajů na zajištění akceschopnosti JSDH, a to ve výši 3 000 Kč na pořízení přenosných zásahových prostředků (kalové čerpadlo za 6 390 Kč) a 9 000 Kč na pořízení osobních ochranných pomůcek (3 kusy zásahových přileb Kalisz Vulkan za 18 114 Kč).
Čerpadlo a přilby

 

logoPříspěvek v rámci programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji v roce 2013 ve výši 50 000 Kč na projekt "Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého". Celková cena díla 109 000 Kč.

Před opravou, Nový stav, Detail

 


PROJEKT

"Obnova místní komunikace III. třídy včetně opravy mostu přes Jezernický potok a přilehlého veřejného prostranství"

je spolufinancován Evropskou unií z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA v rámci osy IV LEADER Programu rozvoje venkova ČR. Celkové náklady projektu jsou 1.200 tis. Kč, celková výše přiznané dotace 840 tis. Kč.

Výchozí stav, Po opravě, Celkový pohled