Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

PROJEKT

"Pořízení kompostérů a drtiče větví v obci Jezernice"

je spolufinancován Operačním programem Životního prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR a Evropskou unií z Fondu soudržnosti. Celkové náklady projektu jsou 652 tis. Kč.
Dotace z SFŽP ČR 32,6 tis. Kč, podpora (dotace) z FS 554,2 tis. Kč
a vlastní zdroje obce 65,2 tis. Kč.

logo

 

PROJEKT

"Svozový vůz BRKO v obci Jezernice"

je spolufinancován Operačním programem Životního prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR a Evropskou unií z Fondu soudržnosti. Celkové náklady projektu jsou 1 669 848 Kč.
Dotace z SFŽP ČR 75 143 Kč, podpora (dotace) z FS 1 277 433 Kč
a vlastní zdroje obce 317 272 Kč.

logo

 

PROJEKT

"Jezernice - kanalizace a ČOV"

je spolufinancován Operačním programem Životního prostředí, Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní (FS), oblast podpory 1.1 - Snížení znečištění vod a Evropskou unií z Fondu soudržnosti.
Celkové náklady projektu jsou 52 879 921 Kč

(v r. 2014 - 31 000 000 Kč, v r. 2015 - 21 879 921 Kč).
 Dotace z FS 27 148 052 Kč (v r. 2014 - 16 091 520,11 Kč, v r. 2015 - 11 056 531,89 Kč), dotace SFŽP 1 596 944,23 (v r. 2014 - 946 560,00 Kč, v r. 2015 - 650 384,23 Kč, 
půjčka SFŽP 3 193 888,00 Kč (v r. 2014 - 1 893 119,73 Kč, v r. 2015 - 1 300 768,27 Kč), vlastní zdroje obce 20 941 036,77 Kč.
Ukončení realizace akce 31. 8. 2016. 

 

logo