Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

Jezernice - kanalizace a ČOV

je spolufinancován Operačním programem Životního prostředí, Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní (FS), oblast podpory 1.1 - Snížení znečištění vod a Evropskou unií z Fondu soudržnosti.
Celkové náklady projektu jsou 52 879 921 Kč

(v r. 2014 - 31 000 000 Kč, v r. 2015 - 21 879 921 Kč).
 Dotace z FS 27 148 052 Kč (v r. 2014 - 16 091 520,11 Kč, v r. 2015 - 11 056 531,89 Kč), dotace SFŽP 1 596 944,23 (v r. 2014 - 946 560,00 Kč, v r. 2015 - 650 384,23 Kč, 
půjčka SFŽP 3 193 888,00 Kč (v r. 2014 - 1 893 119,73 Kč, v r. 2015 - 1 300 768,27 Kč), vlastní zdroje obce 20 941 036,77 Kč.
 

Uvedení do zkušebního provozu: září 2015.

Ukončení realizace akce 31. 8. 2016. 

logo


 

Jezernice - kanalizace a ČOV

Dotace Olomouckého kraje 2015

Účelová dotace z Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje ve výši 2 mil. Kč.

logo