Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Místní poplatky

Stanovení místních poplatků, vybíraných v obci, spadá do samostatné působnosti obce. Poplatky jsou po schválení zastupitelstvem obce zaváděny obecně závaznými vyhláškami, které stanovují poplatníka, ohlašovací povinnost, konkrétní sazbu poplatku, splatnost, úlevy od poplatku a sankce (viz OZV a nařízení).

 

Poplatek za odpad zůstává pro rok 2019 ve výši 500 Kč/osoba nebo nemovitost.

(Občané, kteří mají od obce zapůjčenou popelnici hradí roční poplatek 200 Kč/nádoba).

Poplatek za psa zůstává pro rok 2019 ve výši 200 Kč 1. pes, 300 Kč další pes; ve výši 100 Kč 1. pes - držitel je příjemce důchodu, 200 Kč další pes - držitel je příjemce důchodu.

 

Na koho se obrátit?
Výkon správy místních poplatků provádí Obecní úřad Jezernice.

Jak poplatky platit?

Místní poplatky lze platit:

 • v hotovosti na pokladně Obecního úřadu Jezernice, 751 31 Jezernice 206, v úředních hodinách (PO a ST 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00, ÚT a ČT 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00) UPOZORNĚNÍ: Z provozních důvodů bude pokladna OÚ  přijímat platby poplatků až od 1. 3. 2019, děkujeme za pochopení.
 • převodem na bankovní účet obce Jezernice, vedeného ČSOB, a. s., Poštovní spořitelna, Olomouc:
  • Číslo účtu: 164392178/0300
  • Variabilní symbol: Číslo popisné trvalého pobytu / vlastněné nemovitosti
  • Specifický symbol:
   1. 1340 (poplatek za komunální odpad)
   2. 1341 (poplatek ze psů)
   3. 1701 souhrnná platba poplatků přesně odpovídající předpisu na č . p. / č. e. / parcelní číslo)

Dokumenty vztahující se k místním poplatkům nalezente v sekci Formuláře.