Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

Volba prezidenta republiky 12. a 13. ledna 2018
(případné II. kolo 26. a 27. ledna 2018)
 

 

 
 

Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu České republiky o vyhlášení volby prezidenta republiky (Sbírka zákonů, částka 96, č. 275/2017 Sb.) se volba prezidenta republiky uskuteční ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018). Voliči na území České republiky budou moci hlasovat ve dvou dnech, a to v pátek 12. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 8:00 hodin do 14:00 hodin. Voličem je státní občan České republiky, u kterého není překážka výkonu volebního práva a který alespoň druhý den volby prezidenta dosáhne věku 18 let. Ve druhém kole volby prezidenta může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola volby prezidenta dosáhne věku 18 let.

 

Informace související s konáním volby prezidenta republiky:

- Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona o volbě prezidenta republiky

- Informace o kandidátech, kteří ve volbě prezidenta republiky kandidují

- Informace o způsobu hlasování ve volbě prezidenta republiky na území České republiky

- Informace o způsobu hlasování ve volbě prezidenta republiky v zahraničí

- Informace o způsobu hlasování ve volbě prezidenta republiky v nemocnici nebo v obdobném zařízení

- Informace o způsobu hlasování na voličský průkaz   
   -
Žádost o vydání voličského průkazu

- Informace o počtu a sídle volebních okrsků v Jezernici

- Informace o době a místě konání volby prezidenta republiky v Jezernici

- Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise

- Telefonní spojení do volební místnosti v Jezernici 

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky - II. kolo konané ve      dnech 26. a 27. ledna 2018

 

Výsledky hlasování v I. kole volby prezidenta republiky
konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018:

 - Výsledek hlasování za obec Jezernice

 

Výsledky hlasování ve II. kole volby prezidenta republiky
konané ve dnech 26. a 27. ledna 2018:

- Výsledek hlasování za obec Jezernice
    

Právní předpisy:

- Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

- Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta), ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpis