Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Volby do zastupitelstev krajů v roce 2016

Volby do zastupitelstev krajů vyhlásil prezident republiky dne 6. května 2016 svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 138/2016 Sb. Volby do zastupitelstev krajů se konají ve dvou dnech, a to v pátek 7. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 8. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Hlasování bude probíhat pouze ve volebních místnostech na území České republiky ve 13 krajích, na území hlavního města Prahy se volby do zastupitelstev krajů nekonají.

V těchto volbách bude voleno 55 členů Zastupitelstva Olomouckého kraje.

 

INFORMACE SOUVISEJÍCÍ S KONÁNÍM VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ:

- Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona o volbách do zastupitelstev krajů

- Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů

- Informace o způsobu hlasování na voličský průkaz

  - Žádost o voličský průkaz

- Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Jezernice

- Oznámení o době a místě konání voleb v obci Jezernice

- Kandidáti politických stran, politických hnutí, koalic do Zastupitelstva Ol. kraje

- Telefonní spojení do volební místnosti v obci Jezernice

 

Výsledky hlasování:

- Výsledek hlasování za celý Olomoucký kraj

- Výsledek hlasování za celou obec Jezernice

 

Právní předpisy:

- Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů