Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Volby do zastupitelstev obcí

Volby do zastupitelstev obcí se konají v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Volby do zastupitelstev obcí vyhlašuje prezident republiky svým rozhodnutím nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Za den vyhlášení voleb se považuje den, kdy byla rozeslána částka Sbírky zákonů, v níž bylo rozhodnutí o vyhlášení voleb uveřejněno. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté.

 

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ V ROCE 2018

Hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2018 se uskuteční na základě Rozhodnutí prezidenta republiky publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 85/2018 Sb., a to v pátek 5. října 2018 v době od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 6. října 2018 v době od 08.00 do 14.00 hodin.

 

Informace volebním stranám:

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do zastupitelstev obcí v roce 2018

Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona o volbách do zastupitelstev obcí

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2018

Kandidatura volební strany typu nezavislý kandidát a sdružení nezavislých kandidátů ve volbách do zastupitelstev obcí

Informace zmocněncům volebních stran kandidujících do zastupitelstev obcí příslušných do správního obvodu Městského úřadu Lipník nad Bečvou, pověřeného obecního úřadu, o místě podání kandidátních listin

Seznam obcí, ze kterých volební strany kandidující do zastupitelstev těchto obcí podávají kandidátní listiny k zaregistrování Městskému úřadu Lipník nad Bečvou, pověřenému obecnímu úřadu

Vzor kandidátní listiny:
KL politické strany nebo politického hnutí
KL koalice
KL sdružení nezávislých kandidátů
KL nezávislého kandidáta
KL sdružení politické strany nebo politického hnutí a nezávislých kandidátů

Vzor prohlášení kandidáta

Vzor petice pro sdružení nezávislých kandidátů nebo nezávislého kandidáta

Vzor delegace členů do okrskové volební komise

Názvy obcí, a jejich částí, člení-li se obec na části, příslušných do správního obvodu Městského úřadu Lipník nad Bečvou, pověřeného obecního úřadu, dle statistického lexikonu obcí

Počet členů zastupitelstva obce volených v obci Jezernice, příslušné do správního obvodu Městského úřadu Lipník nad Bečvou, pověřeného obecního úřadu, na volební období r. 2018 - 2022                

Minimální počty podpisů na peticích podporujících nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů v obci Jezernice, příslušné do správního obvodu Městského úřadu Lipník nad Bečvou, pověřeného obecního úřadu

 

Další informace související s konáním voleb do zastupitelstev obcí:

Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Jezernice

Pozvánka na první zasedání delegovaných členů do okrskové volební komise pro obec Jezernice

Oznámení o době a místě konání voleb v obci Jezernice

Telefonní kontakty do volebních místnosti v obci Jezernice

 

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA OBCE JEZERNICE

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Jezernice konaných ve dnech 5. a 6. 10. 2018

 

 

 

 

 

 

Právní předpisy:

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------