Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zastupitelstvo obcí

Volby do zastupitelstev obcí se konají v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Volby do zastupitelstev obcí vyhlašuje, nestanoví-li tento zákon jinak, prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Vyhlášení voleb se uveřejňuje ve Sbírce zákonů. Za den vyhlášení voleb se považuje den, kdy byla rozeslána částka Sbírky zákonů, v níž bylo rozhodnutí o vyhlášení voleb uveřejněno. Funkční období zastupitelstev obcí je čtyřleté.

Hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 se uskuteční na základě Rozhodnutí prezidenta republiky publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 112/2014 Sb., a to v pátek 10. října 2014 v době od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 11. října 2014 v době od 08.00 do 14.00 hodin.

 

Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Jezernice
konaných ve dnech 10. a 11. října 2014

Oznámení o době a místě konání společných voleb do zastupitelstva obce a Senátu Parlamentu ČR

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin volebních stran pro volby do Zastupitelstva obce Jezernice

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Stanovení počtu členů zastupitelstva obce

Informace o způsobu hlasování do ZO

Informace pro volební strany ohledně podávání kandidátních listin

Stanovení potřebného minimálního počtu podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a pro sdružení nezávislých kandidátů

 

Právní předpisy:

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zápis o výsledku dodatečných voleb do zastupitelstva obce Jezernice
konaných dne 5. 2. 2011 
                                                         zde k nahlédnutí