Povinné informace

Povinné informace

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

1. Název

Obec Jezernice

IČ 70040915

DIČ CZ70040915

 

2. Důvod a způsob založení

Obec Jezernice byla založena podle ustanovení §3 odst.4) zák.č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §29 odst.3) zákona č. 90/1995 Sb. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.

 

3. Organizační struktura

Činnost úřadu  obce je zajišťována prostřednictvím agendy starostkou obce Ing. Pavlou Jochcovou  -  které jsou podřízeni:

Zřizovaná příspěvková organizace: Základní a mateřská škola Jezernice

 

Zastupitelstvo

V současné době má obec zastupitelstvo zvolené ve volbách, které se konaly 4. 11. 2014.

Ing. Jochcová Pavla - starostka obce
Ing. Šelle Milan - místostarosta obce

Ing. Bočán Hynek
Mgr. Hradilová Bronislava
Panák Zdeněk
Raška Radek
Mgr. Richterová Marcela
Zapletal Miloslav
Zemánková Marie

Složení výborů a komisí

Ostatní komise nezbytné pro fungování obce - zřízených dle zákona č. 128/2000 sb. o obcích.

Finanční výbor:

Ing. Bočán Hynek - předseda finančního výboru
Ing. Lollková Andrea - člen
Panák Zdeněk - člen

Kontrolní výbor:

Mgr. Richterová Marcela - předseda kontrolního výboru
PhDr. Bureš Radek - člen
Richterová Petra - člen

 

4. Kontaktní spojení

4.1 Adresa pro doručování

Obecní úřad Jezernice
Jezernice 206
751 31                                                                        

                                                           
e-mail:   podatelna@jezernice.cz

Datová schránka: i6kbive                          

 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Obecní úřad Jezernice
Jezernice 206
751 31        

 

4.3 Úřední hodiny

 

4.4 Telefonní čísla:

Tel.:      581 771 750
Mobil:    734 736 575   

Starostka obce: Ing. Pavla Jochcová, mobil: 606 721 369

Základní a mateřská škola Jezernice: 581 771 752

4.5 Adresa internet: www.jezernice.cz

4.6 Elektronická podatelna: podatelna@jezernice.cz

5. Případné platby

Případné platby může povinný subjekt poukázat na níže uvedené číslo účtu. Případně uhradit platby v úřední dny v hotovosti v sídle úřadu.

Bezhotovostní platby

Platby v hotovosti

Platby v hotovosti je možné složit v sídle obecního úřadu kdykoliv v úředních dnech.

Poplatky

pro povinné subjekty ve správním obvodu obce

6. IČ: 70040915

7. DIČ: CZ70040915  Obec je od 1. 5. 2014 plátcem DPH

8. Dokumenty:

8.1 Hlavní dokumenty

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají na adrese: 

Obecní úřad Jezernice, Jezernice 206, 751 31

10. Příjem žádostí:
 

Kontakty na úřad obce naleznete zde...

Lhůty

Kdo může o informaci požádat

- je to každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč
o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

Kdy informaci neposkytne

Jak se o informaci žádá

Co musí písemná žádost obsahovat

 

11. Opravné prostředky:

12. Formuláře: nejsou k dispozici

      osvobození či úleva od místního poplatku za odpad

13. Popisy postupu povinného orgánu

14. Předpisy:

14.1 Nejdůležitější předpisy:

Zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

14.2 Vydané právní předpisy

Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce

15. Úhrady za poskytování informací:

OÚ Jezernice poskytuje informace bezúplatně.

16. Licenční smlouvy

nejsou. Výhradní licence nebyly poskytnuty

17. Výroční zpráva podle zák. č. 106/1999 Sb., v platném znění

2012

2013

2014

2015 

2016

2017

 

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK