Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poplatky > ODPADY

ODPADY

Přehled likvidovaného odpadu v roce 2021

Přehled likvidovaného odpadu v roce 2022

Přehled likvidovaného odpadu v roce 2023

 

Informace pro občany s trvalým pobytem v obci, bydlící cizince a pro vlastníky nemovitostí v obci.

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství se mění pro rok 2023 na výši 750 Kč/osoba nebo nemovitost.

Občané, kteří mají od obce zapůjčenou popelnici hradí roční sazbu 200 Kč/nádoba.

 Splatnost všech poplatků je do 31. 5. 2023.

Výkon správy místních poplatků provádí Obecní úřad Jezernice. Poplatková povinnost Vám může být sdělena telefonicky nebo na e-mail, své dotazy směřujte na: ekonomka@jezernice.cz nebo podatelna@jezernice.cz

 

Místní poplatky lze platit:

  • v hotovosti nebo platební kartou na pokladně Obecního úřadu Jezernice, 751 31 Jezernice 206, v úředních hodinách (PO a ST 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00) UPOZORNĚNÍ: Z provozních důvodů přijímáme hotovostní platby a platby kartou místních poplatků a stočného vždy až od 1. 3. kalendářního roku, děkujeme za pochopení.
  • převodem na bankovní účet obce Jezernice, vedeného ČSOB, a. s., Poštovní spořitelna, Olomouc:
    • Číslo účtu: 164392178/0300
    • Variabilní symbol: Číslo popisné trvalého pobytu / vlastněné nemovitosti
    • Specifický symbol: 1701 souhrnná platba všech poplatků přesně odpovídající předpisu na č . p. / č. e. / parcelní číslo), nebo
    •                                1340 (poplatek za komunální odpad), 1341. 

OZV č. 1/2023 Stanovení obecního systému odpadového hospodářství

OZV č.1/2022 Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Formuláře:

Odpady - trvalý pobyt  - OZNÁMENÍ o OSVOBOZENÍ

Odpady - studenti - OZNÁMENÍ o ÚLEVĚ

Odpady - rekreační objekty - OZNÁMENÍ o OSVOBOZENÍ

Odpady - přihláška

Odpady - odhláška

Žádost o vyplacení přeplatku

 

 

Informace pro osoby podnikající v obci.

Každý podnikatelský subjekt, při jehož činnosti vznikají odpady, se stává původcem odpadů a je povinen likvidovat odpady ze své živnosti v souladu se zákonem o odpadech (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech). Podnikatelé by si měli zajistit likvidaci odpadu, pokud se nechtějí dopustit porušení zákona o odpadech s možnou sankcí až 1 000 000 Kč. Obec Jezernice nezapojuje do obecního systému odpadového hospodářství odpady vzniklé z podnikatelské činnosti.