Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poplatky

Poplatky

Stanovení místních poplatků, vybíraných v obci, spadá do samostatné působnosti obce. Poplatky jsou po schválení zastupitelstvem obce zaváděny obecně závaznými vyhláškami, které stanovují poplatníka, ohlašovací povinnost, konkrétní sazbu poplatku, splatnost, úlevy od poplatku a sankce (viz OZV a nařízení).

Poplatek za odpad zůstává pro rok 2019 ve výši 500 Kč/osoba nebo nemovitost.

(Občané, kteří mají od obce zapůjčenou popelnici hradí roční poplatek 200 Kč/nádoba).

Poplatek za psa zůstává pro rok 2019 ve výši 200 Kč 1. pes, 300 Kč další pes; ve výši 100 Kč 1. pes - držitel je příjemce důchodu, 200 Kč další pes - držitel je příjemce důchodu.

Na koho se obrátit?

Výkon správy místních poplatků provádí Obecní úřad Jezernice.

Jak poplatky platit?

Místní poplatky lze platit:

  • v hotovosti na pokladně Obecního úřadu Jezernice, 751 31 Jezernice 206, v úředních hodinách (PO a ST 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00, ÚT a ČT 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00) UPOZORNĚNÍ: Z provozních důvodů bude pokladna OÚ přijímat platby poplatků až od 1. 3. 2019, děkujeme za pochopení.
  • převodem na bankovní účet obce Jezernice, vedeného ČSOB, a. s., Poštovní spořitelna, Olomouc:
    • Číslo účtu: 164392178/0300
    • Variabilní symbol: Číslo popisné trvalého pobytu / vlastněné nemovitosti
    • Specifický symbol: 1340 (poplatek za komunální odpad) 1341 (poplatek ze psů) 1701 souhrnná platba poplatků přesně odpovídající předpisu na č . p. / č. e. / parcelní číslo)

Dokumenty vztahující se k místním poplatkům naleznete v sekci Formuláře.

Formuláře

Formulář pro občany s trvalým pobytem v obci - nárok na osvobození od poplatku - odpady

Formulář pro vlastníky nemovitostí v obci - nárok na osvobození od poplatku - odpady

Formulář pro studenty - nárok na úlevu na poplatku - odpady

Formulář - přihláška psa vč. odhlášky

Žádost o vrácení přeplatku na místním poplatku - dědictví, stěhování apod.

Přihlášení vlastníka nemovitosti k poplatku za komunální odpad

Odhlášení vlastníka nemovitosti k poplatku za komunální odpad