Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poplatky

Poplatky

Stanovení místních poplatků, vybíraných v obci, spadá do samostatné působnosti obce. Poplatky jsou po schválení zastupitelstvem obce zaváděny obecně závaznými vyhláškami, které stanovují poplatníka, ohlašovací povinnost, konkrétní sazbu poplatku, splatnost, úlevy od poplatku a sankce (viz OZV a nařízení).

Mezi místní poplatky, které obec vybírá, patří:

 1. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se mění pro rok 2021 na výši 600 Kč/osoba nebo nemovitost.
 2. Poplatek ze psů zůstává pro rok 2021 ve výši 200 Kč 1. pes, 300 Kč další pes; snížená částka ve výši 100 Kč 1. pes - platí pro držitele psa - osobu starší 65 let, 200 Kč další pes - držitel psa je osoba starší 65 let.
 3. Poplatek za užívání veřejného prostranství - zrušen v roce 2020
 4. Poplatek ze vstupného - sazby se v roce 2021 nemění
 5. Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst - sazby se v roce 2021 nemění

 

Občané, kteří mají od obce zapůjčenou popelnici hradí roční sazbu 200 Kč/nádoba.

Stočné za rok 2020, jehož platba se vybírá v roce 2021, činí 17,64 Kč za 1 m3.

 

Splatnost všech poplatků je do 31. 5. 2021.

Na koho se obrátit?

Výkon správy místních poplatků provádí Obecní úřad Jezernice. Poplatková povinnost Vám může být sdělena telefonicky nebo na e-mail, své dotazy směřujte na: ekonomka@jezernice.cz

Jak poplatky platit?

Místní poplatky lze platit:

 • v hotovosti na pokladně Obecního úřadu Jezernice, 751 31 Jezernice 206, v úředních hodinách (PO a ST 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00) UPOZORNĚNÍ: Z provozních důvodů přijímáme hotovostní platby místních poplatků a stočného vždy až od 1. 3. kalendářního roku, děkujeme za pochopení.
 • převodem na bankovní účet obce Jezernice, vedeného ČSOB, a. s., Poštovní spořitelna, Olomouc:
  • Číslo účtu: 164392178/0300
  • Variabilní symbol: Číslo popisné trvalého pobytu / vlastněné nemovitosti
  • Specifický symbol: 1701 souhrnná platba všech poplatků přesně odpovídající předpisu na č . p. / č. e. / parcelní číslo), nebo
  •                                1340 (poplatek za komunální odpad), 1341 (poplatek ze psů), 2321 (poplatek za stočné), 3722 (pronájem popelnic). 

Dokumenty vztahující se k místním poplatkům naleznete v sekci Formuláře.

Formuláře

Formulář pro občany s trvalým pobytem v obci - nárok na osvobození od poplatku - odpady

Formulář pro vlastníky nemovitostí v obci - nárok na osvobození od poplatku - odpady

Formulář pro studenty - nárok na úlevu od poplatku - odpady

 

Formulář pro přihlášení a odhlášení psa

 

Žádost o vrácení přeplatku na místním poplatku - dědictví, stěhování apod.

 

Přihlášení vlastníka nemovitosti k poplatku za komunální odpad

Odhlášení vlastníka nemovitosti k poplatku za komunální odpad