Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Volby > Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 135/2017 Sb., s datem rozeslání dne 2. května 2017. Voliči na území České republiky budou moci hlasovat ve dvou dnech, a to v pátek 20. října 2017 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 21. října 2017 od 8:00 hodin do 14:00 hodin. V těchto volbách můžou hlasovat pouze občané České republiky, u kterých není překážka výkonu volebního práva a kteří alespoň druhý den voleb, tj. 21. října 2017, dosáhnou nejméně 18 let.

Informace související s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky:

Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Informace o způsobu hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na území České republiky

Informace o způsobu hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v zahraničí

Informace o způsobu hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v nemocnici nebo v obdobném zařízení

Informace o způsobu hlasování na voličský průkaz  

Žádost o voličský průkaz

Informace o počtu a sídle volebních okrsků v Jezernici

Oznámení o době a místě konání voleb v Jezernici

Pozvánka na první zasedání okrskových volebních komisí

Telefonní spojení do volební místnosti v Jezernici

Výsledky hlasování

Výsledek hlasování za obec Jezernice

Právní předpisy

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 118/2006 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou, ve znění vyhlášky 93/2010 Sb.

Vyhláška č. 396/2003 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky, ve znění vyhlášky č. 345/2006 Sb.

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů