Drobečková navigace

Úvod > Informace > Svoz odpadu

Pravidla motivačního a evidenční systém pro odpadové hospodářství („MESOH“)

V obci Jezernice od 1. 8. 2022

Cílem tohoto systému je snížit produkci směsného odpadu, zvýšit podíl separace a předcházet vzniku odpadů, dále dát občanům možnost ovlivnit ekologickým přístupem k nakládání s odpady výši svého poplatku, a učinit tak systém nakládání s odpady spravedlivější a motivační. 

Pravidla MESOH Jezernice 

Příklady z praxe 

Příloha č. 1 k Pravidlům 

Příloha č. 2 k Pravidlům 

Přílohy č. 3 a 4 k Pravidlům

Příloha č. 5 k pravidlům

Svoz odpadu

Od 1. srpna 2022 sváží odpad v Jezernici společnost Recovera Využití zdrojů, a.s.

Všechny popelnice musí být opatřeny čárkovými/QR kódy. Jejich výsyp bude načítán do evidenčního systému obce. Vystavené popelnice bez čárkového/QR kódu nebudou vyvezeny. Vystavujte pouze plné popelnice. Plast důsledně mačkejte. Děkujeme za spolupráci. 

 

Harmonogram svozu odpadu 2024

Upozorňujeme na změnu termínu svozu papíru, a to z pátku 1. 3. 2024 na čtvrtek 29. 2. 2024. Děkujeme za pochopení.

Harmonogram svozu odpadu 2024.jpg

Bioodpad

Biologický odpad je třeba přednostně likvidovat kompostováním v zahradách. Do velkoobjemových kontejnerů ukládejte pouze přebývající, obtížně zpracovatelný rostlinný materiál.

Sběr biologického odpadu je prováděn prostřednictvím velkoobjemových zelených kontejnerů umístěných u váhy Agrochovu, vedle Technického zázemí obce a na Familiích. Do přistavených kontejnerů patří rostlinný materiál: tráva, drcený a štěpkovaný dřevní odpad, listí, plevel, zbytky zeleniny a ovoce a podobně.  Nepatří sem živočišný odpad, exkrementy, zbytky z kuchyní (maso, kosti, kůže, mléčné výrobky, oleje apod.).

Větve delší než 30 cm, o průměru větším než 0,5 cm ukládejte vedle kontejneru nebo na určené místo na Zlomech.  

Velkoobjemný a nebezpečný odpad

mohou občané Jezernice odkládat průběžně na sběrném dvoře v Lipníku n. Bečvou. 

Provozní doba sběrného dvora

pracovní dny 09:00 - 11:30 h     12:00 - 17:00 h
každou sudou sobotu 08:00 - 12:00 h

Další informace na tel. č. 603 509 313.

 

Odvoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu v obci 2x ročně 

 

 

Svoz suti

Každé číslo popisné nebo evidenční, kde je alespoň jeden poplatník odpadu, má nárok na svoz odhadem 100 kg suti za kalendářní rok. Za svoz neplatíte. Náklady budou rozpočítány do ročního poplatku.

  • svozy v roce 2023: 7. února, 4. dubna, 6. června, 1. srpna, 3. října, 5. prosince
  • 14:00 - 17:00 hodin
  • nutné objednání na OÚ
  • zajištění naložení na svozové auto (až na výjimky nebude nakládat zaměstnanec obce)