Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Informace > Svoz odpadu

Svoz odpadu

Plakát s termíny svozu  

Komunální odpad

a plasty

od domů a z kontejnerových stání 1x za 14 dní, každý sudý čtvrtek: 

13. 01. 2022

27. 01. 2022

10. 02. 2022

24. 02. 2022

10. 03. 2022

24. 03. 2022

07. 04. 2022

21. 04. 2022

05. 05. 2022

19. 05. 2022

02. 06. 2022

16. 06. 2022

30. 06. 2022

14. 07. 2022

28. 07. 2022

11. 08. 2022

25. 08. 2022

08. 09. 2022

22. 09. 2022

06. 10. 2022

20. 10. 2022

03. 11. 2022

17. 11. 2022

01. 12. 2022

15. 12. 2022

29. 12. 2022

Papír

od domů a z kontejnerových stání 1x za 28 dní, v pondělí: 

24. 01. 2022

21. 02. 2022

21. 03. 2022

18. 04. 2022

16. 05. 2022

13. 06. 2022

11. 07. 2022

08. 08. 2022

05. 09. 2022

03. 10. 2022

31. 10. 2022

28. 11. 2022

26. 12. 2022

Sklo 

z kontejnerových stání 1x za 28 dní, ve čtvrtek: 

 

06. 01. 2022

03. 02. 2022

03. 03. 2022

31. 03. 2022

28. 04. 2022

26. 05. 2022

23. 06. 2022

21. 07. 2022

18. 08. 2022

15. 09. 2022

13. 10. 2022

10. 11. 2022

08. 12. 2022

Bioodpad

Upozorňujeme, že přednostně je třeba likvidovat biologický odpad vlastním kompostováním v zahradách. Do velkoobjemových kontejnerů ukládejte pouze přebývající, obtížně zpracovatelný rostlinný materiál.

Sběr biologického odpadu je prováděn prostřednictvím velkoobjemových zelených kontejnerů umístěných u váhy Agrochovu, vedle Technického zázemí obce a na Familiích. Do přistavených kontejnerů patří rostlinný materiál: tráva, drcený a štěpkovaný dřevní odpad, listí, plevel, zbytky zeleniny a ovoce a podobně.  Nepatří sem živočišný odpad, exkrementy, zbytky z kuchyní (maso, kosti, kůže, mléčné výrobky, oleje apod.).

Větve delší než 30 cm, o průměru větším než 0,5 cm ukládejte vedle kontejneru nebo na určené místo na Zlomech.  

Velkoobjemný a nebezpečný odpad

mohou občané Jezernice odkládat průběžně na sběrném dvoře v Lipníku n. Bečvou. 

Provozní doba sběrného dvora

pracovní dny 09:00 - 11:30 h     12:00 - 17:00 h
každou sudou sobotu 08:00 - 12:00 h

Další informace na tel. č. 603 509 313.

Jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu v obci 

V sobotu 30. dubna 2022 budou v Jezernici přistaveny kontejnery na velkoobjemový a nebezpečný odpad. Od 8.45 do 9.00 hod. u obecní vývěsky na Familiích a od 9.15 do 10.00 hod. u obecního úřadu v Jezernici. 

Žádáme občany, aby ukládali odpady pouze do přistavených kontejnerů, a to jen v určenou hodinu a den svozu, a řídili se pokyny pracovníků, kteří budou na třídění a ukládání odpadu dohlížet. Neukládejte odpad na svozová místa předem!