Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Informace > Svoz odpadu

Svoz odpadu

Plakát s termíny svozu  

Komunální odpad

a plasty

od domů a z kontejnerových stání 1x za 14 dní, každý sudý čtvrtek: 

01. 07. 2021

15. 07. 2021

29. 07. 2021

12. 08. 2021

26. 08. 2021

09. 09. 2021

23. 09. 2021

07. 10. 2021

21. 10. 2021

04. 11. 2021

18. 11. 2021

02. 12. 2021

16. 12. 2021

30. 12. 2021

Papír

od domů a z kontejnerových stání 1x za 28 dní, v pondělí: 

12.07.2021

09.08.2021

06.09.2021

04.10.2021

01.11.2021

29.11.2021

27.12.2021

Sklo 

z kontejnerových stání 1x za 28 dní, ve čtvrtek: 

24.06.2021

22.07.2021

19.08.2021

16.09.2021

14.10.2021

11.11.2021

09.12.2021

Bioodpad

Upozorňujeme, že přednostně je třeba likvidovat biologický odpad vlastním kompostováním v zahradách. Do velkoobjemových kontejnerů ukládejte pouze přebývající, obtížně zpracovatelný rostlinný materiál.

Sběr biologického odpadu je prováděn prostřednictvím velkoobjemových zelených kontejnerů umístěných u váhy Agrochovu, vedle Technického zázemí obce a na Familiích. Do přistavených kontejnerů patří rostlinný materiál: tráva, drcený a štěpkovaný dřevní odpad, listí, plevel, zbytky zeleniny a ovoce a podobně.  Nepatří sem živočišný odpad, exkrementy, zbytky z kuchyní (maso, kosti, kůže, mléčné výrobky, oleje apod.).

Větve delší než 30 cm, o průměru větším než 0,5 cm ukládejte vedle kontejneru nebo na určené místo na Zlomech.  

Velkoobjemný a nebezpečný odpad

mohou občané Jezernice odkládat průběžně na sběrném dvoře v Lipníku n. Bečvou. 

Provozní doba sběrného dvora

pracovní dny 09:00 - 11:30 h     12:00 - 17:00 h
každou sudou sobotu 08:00 - 12:00 h

Další informace na tel. č. 603 509 313.

 

Podzimní svoz v Jezernici

V sobotu 30.10.2021 budou v Jezernici přistaveny kontejnery na velkoobjemový a nebezpečný odpad. Od 8.45 do 9.00 hod. u obecní vývěsky na Familiích a od 9.15 do 10.00 hod. u obecního úřadu v Jezernici.