Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Informace > Svoz odpadu

Svoz odpadu

Komunální odpad

1x za 14 dnů, každý sudý čtvrtek

Plasty

každý čtvrtek

Sklo 

jedenkrát za 30 dní, poslední sudý čtvrtek v měsíci

Papír 

jedenkrát za 14 dní, sudý pátek

Bioodpad

Sběr biologického odpadu je prováděn prostřednictvím velkoobjemových zelených kontejnerů umístěných u parkoviště za kostelem, vedle Technického zázemí obce a na Familiích. Do přistavených kontejnerů patří rostlinný materiál: tráva, dřevní odpad, listí, plevel, zbytky zeleniny a ovoce a podobně. Nepatří sem živočišný odpad, exkrementy, zbytky z kuchyní (maso, kosti, kůže, mléčné výrobky, oleje apod.).

Větve o průměru větším než 1 cm ukládejte vedle kontejneru, budou zpracovány štěpkováním.

Upozorňujeme, že přednostně je třeba likvidovat biologický odpad vlastním kompostováním v zahradách. Do velkoobjemových kontejnerů ukládejte pouze přebytečný, obtížně zpracovatelný rostlinný materiál. 

Velkoobjemný a nebezpečný odpad