Drobečková navigace

Úvod > Informace > Svoz odpadu

Pravidla motivačního a evidenční systém pro odpadové hospodářství („MESOH“)

V obci Jezernice od 1. 8. 2022

Cílem tohoto systému je snížit produkci směsného odpadu, zvýšit podíl separace a předcházet vzniku odpadů, dále dát občanům možnost ovlivnit ekologickým přístupem k nakládání s odpady výši svého poplatku, a učinit tak systém nakládání s odpady spravedlivější a motivační. 

Pravidla MESOH Jezernice 

Příklady z praxe 

Příloha č. 1 k Pravidlům 

Příloha č. 2 k Pravidlům 

Přílohy č. 3 a 4 k Pravidlům

Příloha č. 5 k pravidlům

Svoz odpadu

Od 1. srpna 2022 sváží odpad v Jezernici společnost Recovera Využití zdrojů, a.s.

Všechny popelnice musí být opatřeny čárkovými/QR kódy. Jejich výsyp bude načítán do evidenčního systému obce. Vystavené popelnice bez čárkového/QR kódu nebudou vyvezeny. Vystavujte pouze plné popelnice. Plast důsledně mačkejte. Děkujeme za spolupráci. 

Harmonogram svozu odpadu 2023

Harmonogram svozu odpadu 2023.jpg

 

 

Bioodpad

Biologický odpad je třeba přednostně likvidovat kompostováním v zahradách. Do velkoobjemových kontejnerů ukládejte pouze přebývající, obtížně zpracovatelný rostlinný materiál.

Sběr biologického odpadu je prováděn prostřednictvím velkoobjemových zelených kontejnerů umístěných u váhy Agrochovu, vedle Technického zázemí obce a na Familiích. Do přistavených kontejnerů patří rostlinný materiál: tráva, drcený a štěpkovaný dřevní odpad, listí, plevel, zbytky zeleniny a ovoce a podobně.  Nepatří sem živočišný odpad, exkrementy, zbytky z kuchyní (maso, kosti, kůže, mléčné výrobky, oleje apod.).

Větve delší než 30 cm, o průměru větším než 0,5 cm ukládejte vedle kontejneru nebo na určené místo na Zlomech.  

Velkoobjemný a nebezpečný odpad

mohou občané Jezernice odkládat průběžně na sběrném dvoře v Lipníku n. Bečvou. 

Provozní doba sběrného dvora

pracovní dny 09:00 - 11:30 h     12:00 - 17:00 h
každou sudou sobotu 08:00 - 12:00 h

Další informace na tel. č. 603 509 313.

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu v obci 2x ročně: