Drobečková navigace

Úvod > Informace > Svoz odpadu

 

Svoz odpadu

Od 1. srpna 2022 sváží odpad v Jezernici společnost Recovera Využití zdrojů, a.s.

Prosíme, vystavujte pouze plné popelnice. Plast důsledně mačkejte.
Děkujeme, že odpady třídíte. 

Harmonogram svozu odpadu 2024

Harmonogram svozu odpadu 2024.jpg

Bioodpad

Biologický odpad je třeba přednostně likvidovat kompostováním v zahradách. Do velkoobjemových kontejnerů ukládejte pouze přebývající, obtížně zpracovatelný rostlinný materiál.

Sběr biologického odpadu je prováděn prostřednictvím velkoobjemových zelených kontejnerů umístěných u váhy Agrochovu, vedle Technického zázemí obce a na Familiích. Do přistavených kontejnerů patří rostlinný materiál: tráva, drcený a štěpkovaný dřevní odpad, listí, plevel, zbytky zeleniny a ovoce a podobně.  Nepatří sem živočišný odpad, exkrementy, zbytky z kuchyní (maso, kosti, kůže, mléčné výrobky, oleje apod.).

Větve delší než 30 cm, o průměru větším než 0,5 cm ukládejte vedle kontejneru nebo na určené místo na Zlomech.  

Velkoobjemný a nebezpečný odpad

mohou občané Jezernice odkládat průběžně na sběrném dvoře v Lipníku n. Bečvou. 

Provozní doba sběrného dvora

pracovní dny 09:00 - 11:30 h     12:00 - 17:00 h
každou sudou sobotu 08:00 - 12:00 h

Další informace na tel. č. 603 509 313.

 

Odvoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu v obci 2x ročně

Sběr a odvoz velkoobjemového odpadu

V pátek 3.5.2024 budou přistaveny v areálu Agrochovu u sušičky a v areálu ČOV kontejnery na velkoobjemový odpad (koberce, nábytek, oblečení apod). Odvoz v pondělí 6.5.2024 v ranních hodinách.

Sběr a odvoz nebezpečného odpadu

V sobotu 4.5.2024 proběhne sběr nebezpečného odpadu, a to od 10.00-10.30 hod v areálu Agrochovu u sušičky a 10:40-11:10 hod u ČOV. Neodkládejte odpady na svozová místa předem.
Jedná se o baterie všeho druhu, oleje, plechovky od barev a jiné nádoby obsahující zbytky nebezpečných látek, zářivky a výbojky, teploměry, kyseliny a zásady, laky, barvy a ředidla, lepidla, léky, desinfekční prostředky, kosmetika, pesticidy, fotochemikálie, čistící prostředky na okna a WC, zaolejované hadry.