Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Volby > Volba prezidenta republiky

Volba prezidenta republiky 12. a 13. ledna 2018 (případné II. kolo 26. a 27. ledna 2018)

Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu České republiky o vyhlášení volby prezidenta republiky (Sbírka zákonů, částka 96, č. 275/2017 Sb.) se volba prezidenta republiky uskuteční ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018). Voliči na území České republiky budou moci hlasovat ve dvou dnech, a to v pátek 12. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 8:00 hodin do 14:00 hodin. Voličem je státní občan České republiky, u kterého není překážka výkonu volebního práva a který alespoň druhý den volby prezidenta dosáhne věku 18 let. Ve druhém kole volby prezidenta může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola volby prezidenta dosáhne věku 18 let.

Informace související s konáním volby prezidenta republiky:

Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona o volbě prezidenta republiky

Informace o kandidátech, kteří ve volbě prezidenta republiky kandidují

Informace o způsobu hlasování ve volbě prezidenta republiky na území České republiky

Informace o způsobu hlasování ve volbě prezidenta republiky v zahraničí

Informace o způsobu hlasování ve volbě prezidenta republiky v nemocnici nebo v obdobném zařízení

Informace o způsobu hlasování na voličský průkaz

Žádost o vydání voličského průkazu

Informace o počtu a sídle volebních okrsků v Jezernici

Informace o době a místě konání volby prezidenta republiky v Jezernici

Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise

Telefonní spojení do volební místnosti v Jezernici 

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky - II. kolo konané ve dnech 26. a 27. ledna 2018

Výsledky hlasování v I. kole volby prezidenta republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018:

Výsledek hlasování za obec Jezernice

Výsledky hlasování ve II. kole volby prezidenta republiky konané ve dnech 26. a 27. ledna 2018:

Výsledek hlasování za obec Jezernice

Právní předpisy:

Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpis