Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Volby > Volba prezidenta republiky

Volba prezidenta republiky 2023

Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu České republiky o vyhlášení volby prezidenta republiky, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 207/2022 Sb., se volba prezidenta republiky uskuteční ve dnech 13. a 14. ledna 2023. Voliči na území České republiky budou moci hlasovat ve dvou dnech, a to v pátek 13. ledna 2023 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 14. ledna 2023 od 8:00 hodin do 14:00 hodin. 

Případné druhé kolo volby prezidenta proběhne také ve dvou dnech, a to v pátek 27. ledna 2023 a v sobotu 28. ledne 2023.

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby prezidenta dosáhl věku 18 let.
Ve druhém kole volby prezidenta může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola volby prezidenta dosáhl věku 18 let.
Překážkami v právu volit jsou zákonem stanovené omezení svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.

Informace související s konáním volby prezidenta republiky:

Rozhodnutí o vyhlášení volby prezidenta

Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona o volbě prezidenta republiky

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

 

Informace o počtu a sídle volebních okrsků v Jezernici

Informace o době a místě konání volby prezidenta republiky v Jezernici

Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise

Informace k volbám - volební stanoviště, telefonní kontakt pro zvláštní volební schránku

Aktualizace - Informace k volbám - volební stanoviště, telefonní kontakt pro zvláštní volební schránku

Telefonní spojení do volební místnosti v Jezernici 

Informace o vzdání se kandidatury pana Josefa Středuly - úřední oznámení

Informace o době a místě konání II. kola volby prezidenta republiky

 

Výsledky hlasování v I. kole volby prezidenta republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023:

Výsledek hlasování za obec Jezernice - I. kolo

 

Právní předpisy:

Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 411/2022 - o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta republiky