Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Volby > Volby do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu v roce 2019


Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 4/2019 Sb., s datem rozeslání dne 17. ledna 2019. Voliči na území České republiky budou moci hlasovat ve dvou dnech, a to v pátek 24. května 2019 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 25. května 2019 od 8:00 hodin do 14:00 hodin. V těchto volbách mohou hlasovat občané České republiky, u kterých není překážka výkonu volebního práva a kteří alespoň druhý den voleb, tj. 25. května 2019, dosáhnou nejméně 18 let, a občané jiného členského státu, kteří alespoň druhý den voleb dosáhnou věku 18 let a jsou po dobu nejméně 45 dnů přihlášeni k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky.

 

Informace související s konáním voleb do Evropského parlamentu:

- Oznámení o svolání prvního zasedání delegovaných členů okrskových volebních komisí pro obec Jezernice

- Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona o volbách do Evropského parlamentu

- Informace o způsobu hlasování ve volbách do Evropského parlamentu pro občany ČR žijící na území ČR

- Informace o způsobu hlasování ve volbách do Evropského parlamentu pro občany jiných členských států EU na území ČR

- Informace o hlasování v úředních jazycích (AJ, NJ, FJ)

- Žádost o zápis nebo přenesení údajů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, občané jiných členských států EU

- Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce po 14. dubnu 2019

- Informace o zásadách a způsobu hlasování

- Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Jezernice

- Oznámení o době a místě konání voleb v obci Jezernice

- Telefonní spojení do volebních místností ve městě Lipník nad Bečvou a do volebních místností v obcích příslušných do správního obvodu pověřeného obecního úřadu

 

Výsledky hlasování:

- Výsledek hlasování za obec Jezernice

 

Právní předpisy:

- Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů