Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Volby > Volby do Evropského parlamentu > Volby do Evropského parlamentu 2024

Volby do Evropského parlamentu 2024

Volby do Evropského parlamentu byly vyhlášeny uveřejněním rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb ve Sbírce zákonů pod č. 38/2024 Sb. 

V České republice se volby do Evropského parlamentu uskuteční ve dnech 7. a 8. června 2024, tzn. že voliči mohou hlasovat na území České republiky ve dvou dnech. V pátek 7. června 2024 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 8. června 2024 od 8:00 hodin do 14:00 hodin. 
V jiných členských státech EU závisí den/dny konání voleb na jednotlivých právních úpravách jejich volebních a souvisejících zákonů, a to v rozmezí od 6. do 9. června 2024.
Informace Ministerstva vnitra České republiky k volbám do Evropského parlamentu jsou k dispozici zde.
 
ZÁKLADNÍ INFORMACE

 
 
VOLIČSKÉ PRŮKAZY
Voličský průkaz vydává na žádost obecní úřad voliči, který je u tohoto obecního úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nebude moci anebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden nebo zastupitelský úřad voliči, který je státním občanem České republiky, má bydliště v jeho územním obvodu a je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném tímto zastupitelským úřadem. 
Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování v jakémkoli volebním okrsku v České republice.
Žádost lze podat ode dne vyhlášení voleb, a to buď osobně nejpozději do 5. 6. 2024 do 16 hodin, nebo písemně nejpozději do 31. 5. 2024 do 16 hodin. Toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky voliče. 
Voličský průkaz lze vydat nejdříve od 23. 5. 2024. V případě ztráty nebo odcizení se nový voličský průkaz ani duplikát nevydává.
 
 
INFORMACE PRO ČLENY OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ
1. zasedání členů okrskových volebních komisí je plánováno na středu 15.05.2024 v 16:00 hodin na Obecním úřadě v Jezernici, Jezernice č. 206.
POVINNÉ školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů se bude konat ve středu 29.05.2024 od 12:00 hodin v kulturně vzdělávacím centru Echo, Lipník nad Bečvou, Lipník nad Bečvou I-Město, Novosady 1380.