Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, usnesení a zápisy, zákony

Vyhlášky, usnesení a zápisy, zákony

Místní vyhlášky

Právní předpis č. 5/2023 - OZV obce Jezernice, kterou se zrušuje OZV č. 8/2019 o místním poplatku ze vstupného
Právní předpis č. 4/2023 - OZV obce Jezernice o místním poplatku ze psů
Právní předpis č. 3/2023 - OZV obce Jezernice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Právní předpis č. 2/2023 - Nařízení obce Jezernice č. 2/2003, kterým se ruší obecně závazná vyhláška obce Jezernice č. 2/2000 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
Právní předpis č. 1/2023 - OZV obce Jezernice č. 1/2023 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

OZV č. 1/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Řád veřejného pohřebiště obce Jezernice

OZV č. 2/2020, kterou se zrušuje OZV č. 7/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OZV č. 1/2020 Požární řád obce Jezernice

OZV č. 8/2019 o místním poplatku ze vstupného

Seznam údajů, na které se nevztahuje oznamovací povinnost registrovaných subjektů (dle § 127 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů)

OZV č. 7/2019 o místním poplatku za veřejné prostranství

Seznam údajů, na které se nevztahuje oznamovací povinnost registrovaných subjektů (dle § 127 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů)

OZV č. 6/2019 o místním poplatku ze psů

Seznam údajů, na které se nevztahuje oznamovací povinnost registrovaných subjektů (dle § 127 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů)

Veřejnopravní smlouva na projednávání přestupků s Městem Lipník n. B.
OZV č. 1/2018, kterou se stanoví část společného školského obvodu ZŠ
Nařízení Obce Jezernice č. 1/2014 Tržní řád
OZV č. 1/2006 o závazných částech územního plánu obce Jezernice
OZV č. 3/2001 o znaku a praporu obce Jezernice a jejich užívání
OZV č. 2/2000 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

 

Usnesení a zápisy z veřejných schůzí zastupitelstva

Zápisy ze zasedání včetně podkladových materiálů pro jednání zastupitelstva obce jsou dostupné v aplikaci UZOb.

logo_h65_transparent.png

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
 

Místní vyhlášky

Nařízení obce Jezernice č 2/2023, kterým se ruší obecně závazná vyhláška obce Jezernice č. 2/2000 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
OZV č. 1/2023 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

OZV č. 1/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Řád veřejného pohřebiště obce Jezernice

OZV č. 2/2020, kterou se zrušuje OZV č. 7/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OZV č. 1/2020 Požární řád obce Jezernice

OZV č. 8/2019 o místním poplatku ze vstupného

Seznam údajů, na které se nevztahuje oznamovací povinnost registrovaných subjektů (dle § 127 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů)

OZV č. 7/2019 o místním poplatku za veřejné prostranství

Seznam údajů, na které se nevztahuje oznamovací povinnost registrovaných subjektů (dle § 127 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů)

OZV č. 6/2019 o místním poplatku ze psů

Seznam údajů, na které se nevztahuje oznamovací povinnost registrovaných subjektů (dle § 127 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů)

Veřejnopravní smlouva na projednávání přestupků s Městem Lipník n. B.
OZV č. 1/2018, kterou se stanoví část společného školského obvodu ZŠ
Nařízení Obce Jezernice č. 1/2014 Tržní řád
OZV č. 1/2006 o závazných částech územního plánu obce Jezernice
OZV č. 3/2001 o znaku a praporu obce Jezernice a jejich užívání
OZV č. 2/2000 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí