Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Volby > Zastupitelstvo obcí

Zastupitelstvo obcí

Volby do zastupitelstev obcí

Volby do zastupitelstev obcí se konají v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Volby do zastupitelstev obcí vyhlašuje prezident republiky svým rozhodnutím nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Za den vyhlášení voleb se považuje den, kdy byla rozeslána částka Sbírky zákonů, v níž bylo rozhodnutí o vyhlášení voleb uveřejněno. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté.

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ V ROCE 2022

Hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2022 se uskuteční na základě Rozhodnutí prezidenta republiky publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022 Sb., a to v pátek 23. září 2022 v době od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 24. září 2022 v době od 08:00 do 14:00 hodin.

Informace volebním stranám

Seznam obcí podávajících kandidátní listiny na MěÚ Lipník nad Bečvou - volby do zastupitelstev obcí 2022

Počet potřebných podpisů na petici – Jezernice – volby do zastupitelstev obcí 2022

Stanovení počtu členů nově voleného zastupitelstva obce pro volební období 2022 - 2026

 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí 23. - 24. 9. 2022

Informace o počtu a sídle volebních okrsků volebním stranám zaregistrovaným pro volby do zastupitelstva obce Jezernice

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Jezernice

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA OBCE JEZERNICE

 https://www.volby.cz/pls/kv2022/kv1111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=1&xnumnuts=7104&xobec=556998&xstat=0&xvyber=0