Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Dotace a příspěvky

Dotace a příspěvky


Štítky:
Zateplení stropu sálu Domu kultury a sportu Jezernice

Akci "Zateplení stropu sálu Domu kultury a sportu Jezernice" finančně podpořil Olomoucký kraj z dotačního programu "Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2023" v dotačním titulu 01_01_01 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce částkou 143 646 Kč.

Více

Publikováno 4. 7. 2023 10:23

Pořízení ochranných prostředků pro JSDH

Olomoucký kraj finančně podpořil Obec Jezernici dotací z Programu na podporu JSDH 2023.Obec obdržela dotaci z DT č. 1: Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje 2023

Více

Publikováno 26. 6. 2023 15:39

Doplnění veřejného osvětlení, rekonstrukce rozvaděčů VO, rekonstrukce veřejného rozhlasu

Realizaci projektu podpořil Program obnovy Olomouckého kraje na rok 2022 z dotačního titulu Podpora budování a obnovy infrastruktury obce částkou 600 tis. Kč. Zdroje obce 938.840 Kč. Celkové předpokládané náklady 1.538.840 Kč. 

Více

Publikováno 10. 5. 2022 8:28

Cyklostezka Jezernice - Slavíč, II. etapa

cyklostezka

Stavbu podporuje Integrovaný regionální operační program částkou 1.462.751,06 Kč. Vlastní zdroje obce 76 986,90 Kč. Celkové náklady 1.539.737,96 Kč. Doba realizace: 19. 4. - 30. 6. 2022. Zhotovitel SISKO spol. s r.o. Přerov. 

Více

Publikováno 10. 5. 2022 7:50

Jezernice - rozšíření splaškové kanalizace

Rozšíření splaškové kanalizace v obci Jezernice je podpořeno z Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2021 ve výši 1,22 mil. Kč. Celkové náklady 18,88 mil. Kč.

Více

Publikováno 5. 8. 2021 15:00

Pořízení drobného majetku v oblasti kultury

Nákup slunečníků s logem obce Jezernice a Olomouckého kraje, stanu 3 × 6 m s potiskem, aktivních reproboxů a nafukovacího dětského multifunkčního hracího centra pro Obecní slavnosti 2020 v Jezernici byl podpořen částkou 35 tis.

Více

Publikováno 18. 11. 2020 14:23

Jezernice - rozšíření splaškové kanalizace

Rozšíření splaškové kanalizace v obci Jezernice je podpořeno z Programu Ministerstva zemědělství Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury kanalizací pro veřejnou potřebu dotací ve výši 12,27 mil. Kč. 

Více

Publikováno 25. 8. 2020 14:39

Územní plán Jezernice

Projekt "Územní plán Jezernice" je realizován v letech 2020 a 2021

Více

Publikováno 19. 8. 2020 15:28

Zahrada v přírodním stylu při MŠ Jezernice

V rámci projektu „Zahrada v přírodním stylu při MŠ Jezernice“ došlo v naší mateřské škole k revitalizaci zahrady za účelem vytvoření příjemného prostoru, který je vhodný jak pro hru, tak pro výuku v rámci předškolního vzdělávání.

Více

Publikováno 23. 7. 2020 10:13

Cyklostezka Jezernice - Slavíč, I. etapa, smíšená stezka pro cyklisty a chodce

Cyklostezka

Dotace na realizaci smíšené stezky pro cyklisty a chodce v zastavěném území obce, od zastávky BUS po konec zastavěného území. 

Více

Publikováno 8. 6. 2020 8:39