Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Volby > Volby do Evropského parlamentu > Volby do Evropského parlamentu 2019

Volby do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu v roce 2019

Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 4/2019 Sb., s datem rozeslání dne 17. ledna 2019. Voliči na území České republiky budou moci hlasovat ve dvou dnech, a to v pátek 24. května 2019 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 25. května 2019 od 8:00 hodin do 14:00 hodin. V těchto volbách mohou hlasovat občané České republiky, u kterých není překážka výkonu volebního práva a kteří alespoň druhý den voleb, tj. 25. května 2019, dosáhnou nejméně 18 let, a občané jiného členského státu, kteří alespoň druhý den voleb dosáhnou věku 18 let a jsou po dobu nejméně 45 dnů přihlášeni k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky.

Informace související s konáním voleb do Evropského parlamentu

Oznámení o svolání prvního zasedání delegovaných členů okrskových volebních komisí pro obec Jezernice

Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona o volbách do Evropského parlamentu

Informace o způsobu hlasování ve volbách do Evropského parlamentu pro občany ČR žijící na území ČR

Informace o způsobu hlasování ve volbách do Evropského parlamentu pro občany jiných členských států EU na území ČR

Informace o hlasování v úředních jazycích (AJ, NJ, FJ)

Žádost o zápis nebo přenesení údajů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, občané jiných členských států EU

Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce po 14. dubnu 2019

Informace o zásadách a způsobu hlasování

Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Jezernice

Oznámení o době a místě konání voleb v obci Jezernice

Telefonní spojení do volebních místností ve městě Lipník nad Bečvou a do volebních místností v obcích příslušných do správního obvodu pověřeného obecního úřadu

Výsledky hlasování

Výsledek hlasování za obec Jezernice

Právní předpisy

  • Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů