Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Volby > Senát Parlamentu ČR

 

Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2020

Volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil prezident republiky dne 15. dubna 2020 svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 169/2020 Sb.  Volby do Senátu Parlamentu České republiky se konají ve dvou dnech, a to v pátek 2. října 2020 v době od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 3. října 2020 v době od 8.00 do 14.00 hodin. Případné druhé kolo se bude konat ve dnech 9. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 10. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Informace související s konáním voleb do Senátu Parlamentu České republiky

Základní informace k volbám do Senátu Parlamentu ČR (stránky MV ČR)

Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona o volbách do Senátu parlamentu České republiky

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Poskytnutí informace o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Jezernice

Oznámení o době a místě konání voleb v obci Jezernice

Základní informace pro voliče o podmínkách hlasování při společných volbách

Jak volit ve volbách pro občany v karanténě a izolaci

Žádost o vydání voličského průkazu volby SPČR

Plná moc k převzetí voličského průkazu volby SPČR

Seznam obcí ve volebním obvodu č. 63 - Senát PČR

 

 

Výsledky hlasování za volební obvod č. 63 - Přerov

Výsledky hlasování za Jezernici