Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Volby > Zastupitelstvo krajů

Zastupitelstvo krajů

Volby do zastupitelstev krajů v roce 2020

Volby do zastupitelstev krajů vyhlásil prezident republiky dne 15. dubna 2020 svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 169/2020 Sb. Volby do zastupitelstev krajů se konají ve dvou dnech, a to v pátek 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 3. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Hlasování bude probíhat pouze ve volebních místnostech na území České republiky ve 13 krajích. Rada Olomouckého kraje stanovila, že do Zastupitelstva Olomouckého kraje má být zvoleno 55 členů zastupitelstva.

Informace související s konáním voleb do zastupitelstev krajů

Základní informace k volbám do zastupitelstev krajů (stránky MV ČR)

Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona o volbách do zastupitelstev krajů

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Poskytnutí informace o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Jezernice

Oznámení o době a místě konání voleb v obci Jezernice

Základní informace pro voliče o podmínkách hlasování při společných volbách

Jak volit ve volbách pro občany v karanténě nebo izolaci

Žádost o vydání voličského průkazu volby ZOK

Plná moc k převzetí voličského průkazu volby ZOK

Seznam obcí Olomouckého kraje

 

 

Výsledky hlasování za Olomoucký kraj

Výsledky hlasování za Jezernici

 

 

 

Právní předpisy

  • Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů