Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poplatky > STOČNÉ

STOČNÉ

Stočné za rok 2022, jehož platba se vybírá v roce 2023, činí 33 Kč za 1 m3. Cena stočného byla schválena Usnesením ZO 2/6/22 na 2. zasedání Zastupitelstva obce Jezernice dne 23. 11. 2022.

Plánovaná kalkulace nákladů stočného za 1 m3 činila 67,34 Kč (bez uplatnění odpisů majetku 44,38 Kč za 1 m3). Skutečné náklady na stočné za rok 2022 představují částku 63,45 Kč za 1 m3 (bez uplatnění odpisů majetku 36,64 Kč za 1 m3). Výše uvedené ceny jsou vč. DPH 10%.

Stočné je vybíráno na základě smluvního vztahu s Obcí Jezernice, podle aktuální roční sazby schválené Zastupitelstvem obce Jezernice a na základě spotřebované odpadní vody vykázané u jednotlivých nemovitostí dle sestavy VaK Přerov. Spotřeba odpadní vody v m3 na konkrétní nemovitosti, vykázaná dle sestavy VaK Přerov, je na dotaz sdělena telefonicky: 581 771 750 nebo na e-mail: ekonomka@jezernice.cz

Splatnost všech poplatků je vždy do 31. 5. kalendářního roku.

Stočné lze platit:

  • v hotovosti nebo platební kartou na pokladně Obecního úřadu Jezernice, 751 31 Jezernice 206, v úředních hodinách (PO a ST 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00) UPOZORNĚNÍ: Z provozních důvodů přijímáme hotovostní platby a platby kartou poplatků na pokladně vždy až od 1. 3. kalendářního roku, děkujeme za pochopení.
  • převodem na bankovní účet obce Jezernice, vedeného ČSOB, a. s., Poštovní spořitelna, Olomouc:
    • Číslo účtu: 164392178/0300
    • Variabilní symbol: Číslo popisné trvalého pobytu / vlastněné nemovitosti
    • Specifický symbol: 1701 souhrnná platba všech poplatků přesně odpovídající předpisu na č.p. / č.e. nebo 2321 poplatek za stočné. 

Kalkulace a skutečné náklady - STOČNÉ 2022

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce