Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poplatky > PSI

PSI

Stanovení místních poplatků, vybíraných v obci, spadá do samostatné působnosti obce. Poplatky jsou po schválení zastupitelstvem obce zaváděny obecně závaznými vyhláškami, které stanovují poplatníka, ohlašovací povinnost, konkrétní sazbu poplatku, splatnost, úlevy od poplatku a sankce (viz OZV a nařízení).

OZV 6_2019 MP Psi.pdf

 

Poplatek ze psů zůstává pro rok 2023 ve výši 200 Kč 1. pes, 300 Kč další pes; snížená částka ve výši 100 Kč 1. pes - platí pro držitele psa - osobu starší 65 let, 200 Kč další pes - držitel psa je osoba starší 65 let.

Splatnost všech poplatků je vždy do 31. 5. kalendářního roku.

Poplatek ze psů lze platit:

  • v hotovosti nebo kartou na pokladně Obecního úřadu Jezernice, 751 31 Jezernice 206, v úředních hodinách (PO a ST 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00) UPOZORNĚNÍ: Z provozních důvodů přijímáme hotovostní platby a platby kartou poplatků vždy až od 1. 3. kalendářního roku, děkujeme za pochopení.
  • převodem na bankovní účet obce Jezernice, vedeného ČSOB, a. s., Poštovní spořitelna, Olomouc:
    • Číslo účtu: 164392178/0300
    • Variabilní symbol: Číslo popisné trvalého pobytu / vlastněné nemovitosti
    • Specifický symbol: 1701 souhrnná platba všech poplatků přesně odpovídající předpisu na č . p. / č. e. / parcelní číslo), nebo 1341 poplatek ze psů  

Formulář pro přihlášení a odhlášení psa